Creative Cluster

Creative Cluster är ett forum för företag och människor som arbetar inom de kreativa näringarna. Medlemmar är till exempel skribenter, arkitekter, designer, programmerare, artister och författare och Creative Cluster verkar för att sätta fokus på den här branschen i Sjuhärads kommuner. Ett av målen för Creative Cluster är att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk.

Uppdrag Storasyster: Grafisk profil med tillhörande material.