Fristad Bygg

Med devisen ”vi bygger på samverkan” har AB Fristad Bygg sedan 1941 i praktisk handling visat att robust byggverksamhet och mänsklig smidighet kan förenas och ge utmärkta resultat. Allt som oftast byggs det i massivträ. Med omtanke och engagemang erbjuder de professionella tjänster inom byggproduktion och förvaltning.

Uppdrag Storasyster: Ny uppdaterad grafisk profil – med allt från logotype, profilmaterial till kläder och profilerade bilar. Till detta skapades en proflmanual. Storasyster har också skött annonsering och div utskick åt företaget under många år.