LBC Borås AB

LBC är ett heltäckande transport- och serviceföretag som förfogar över fordon och maskiner fördelade inom de 3 affärsområdena Bygg & Anläggning, Gods & Logistik och Miljö & Återvinning. LBC driver även en egen återvinningsanläggning samt en egen verkstad.

Uppdrag Storasyster: Att modernisera den gamla klassiska LBC-logotypen med sina pilar till en mer modern variant. Samtidigt bytte LBC namn till LBC Borås AB. Det togs också i samband med detta fram en profilmanual med riktlinjer hur företaget ska skötas både in- och utåt. Storasyster jobbar löpande med företagets marknadsmaterial så som företagspresentationer, annonser, profilerade kläder, fordonsdekor m m.